irfanuzunbanner

İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM
MERKEZ TEŞKİLATI
A - BÜYÜK KONGRE
Madde 70 – Büyük Kongre, Görev ve Yetkileri
Madde 71– Büyük Kongre Delegeleri
Madde 71 – a) Büyük Kongrenin Seçilmiş Delegeleri
Madde 71 – b) Büyük Kongrenin Tabii Delegeleri
Madde 71 – c) Büyük Kongrenin Onur Üyeleri
Madde 72 – Büyük Kongreyi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı
Madde 73 – Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin İlanı
Madde 74 – Tüzüğün, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak Diğer Hükümleri
Madde 75 – Genel Başkan’ın Açılış Konuşması ve Komisyon Oluşturulması
Madde 76 – Gündem Maddelerinde Değişiklik ve Kongre Müzakereleri
Madde 77 – Büyük Kongre’de Yapılacak Seçimler
Madde 78 – Büyük Kongre’de Adaylık ve Seçim Hazırlıkları
Madde 79 – Büyük Kongre’nin Olağanüstü Toplanması
Madde 80 – Büyük Kongre Tutanakları
Madde 81 – Büyük Kongre Seçimleri İle İlgili İtiraz
B – MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)
Madde 82 – MKYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 83 – MKYK’nın Görev ve Yetkileri
C – GENEL BAŞKAN
Madde 84 – Genel Başkanlık İçin Adaylık Koşulları
Madde 85 – Genel Başkanın Seçimi ve Görev Süresi
Madde 86 – Genel Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 87 – Genel Başkanlığın Boşalması
D – MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK)
Madde 88 – MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları
Madde 89 – MYK’nın Görev ve Yetkileri
Madde 90 – MYK’nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında İş Bölümü
Madde 90 – a) Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu)
Madde 90 – b) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu)
Madde 90 – c) Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşlerinden Sorumlu)
Madde 90 – d) Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medyadan Sorumlu)
Madde 90 – e) Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomiden Sorumlu)
Madde 90 – f) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalardan Sorumlu)
Madde 90 – g) Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimlerden Sorumlu)
Madde 90 – h) Genel Başkan Yardımcısı (Hayvan Haklarından Sorumlu)
Madde 90 – i) Genel Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu)
Madde 90 – j) Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Haklarından Sorumlu)
Madde 90 – k) Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşlerinden Sorumlu)
Madde 90 – l) Genel Başkan Yardımcısı (Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu)
Madde 90 – m) Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinden Sorumlu)
Madde 90 – n) Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu)
Madde 90 – ö) Genel Başkan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)
Madde 90 – p) Genel Sekreter
Madde 91 – Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri
Madde 91 – a) Genel Başkan yardımcılarının bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları
Madde 91 – b) Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Madde 91 – c) Genel Sekreter

abpartilogo-150x150