İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 77 - Büyük Kongre’de Yapılacak Seçimler; Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu’nun ve Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulunun asıl ve yedek üye seçimleri, yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına gore büyük kongre delegelerince seçilir. Yetkili Seçim Kurulu Başkanı, Madde55–İlçe ve İl Kongrelerinde Yapılacak Seçimler ve Adaylık; Tüzüğün 55. Maddesin de belirtilen nitelik ve sayıda yeteri kadar sandık seçim kurulu oluşturur.