FatihASLAN

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı

FATİH ARSLAN

Ayse-KURT-AB-PARTİ

Merkez Disiplin Kurulu Asil

Ayşe KURT

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Asil

Uğur Balkan AVCI

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Asil

Fatma BEKTAŞ

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Asil

Erman ÖZER

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Asil

İlayda YILDIZ

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Asil

Özge OĞUZ

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Yedek

Sezer BAYTAŞ

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Yedek

Esra ARSLAN

cropped-ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-1-300x300 - Kopya

Merkez Disiplin Kurulu Yedek

İlhan US

İKİNCİ AYIRIM

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)

Madde 116 - Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu; Merkez Disiplin Kurulu Partinin en üst disiplin kurulu olup büyük kongre tarafından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslara gore seçilen on asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Madde 117 - Merkez Disiplin Kurulu’nun Bakacağı İşler; Merkez Disiplin Kurulu, aşağıda yazılı işleri birinci derece disiplin kurulu, il disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar ile Tüzük gereği intikal eden il disiplin kurullarının ihraç kararlarını ikinci derece disiplin kurulu olarak inceler ve Parti içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlar.

1) Merkez Disiplin Kurulu’nun Birinci Derecede Bakacağı İşler:

  1. a) Partinin Kurucu Üyeleri,
  2. b) Partinin Genel Başkan’ı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Partinin genel muhasibi,
  3. c) İl yönetim kurulları ile il disiplin kurullarının başkan ve asıl üyeleri, il ve ilçe belediye başkanları,alt kuruluşların il başkanları,
  4. d) Kendi başkanı ile asıl ve yedek üyeleri,
  5. e) TBMM’nin Partili eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri,

Hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve Parti içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlar.

1) Merkez Disiplin Kurulu’nun İkinci Derecede Bakacağı İşler Merkez Disiplin Kurulu, il disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine ve Madde 115 - İl Disiplin Kurullarının Bakacağı İşler; tüzüğün 115 hükmü gereği gönderilen disiplin dosyalarını ikinci derece disiplin kurulu olarak inceleyip, lehte veya aleyhte bozulmasına, bozmanın niteliğine göre gerekli olan cezayı tayin etmeye, değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.