01-KARAR-DEFTERI

İlk önce kongre zamanı belirlenerek ilgili yönetim kurulunca karar defterine kongre kararı alınır.

  • ilçe kongrelerinin kararında sadece yönetim kurulu asil üyelerinin imzası bulunur, yedek üyeler yapılan toplantılara katılır görüş bildirir teklif sunar ancak alınacak kararların oylamasına ve imzalanmasına katılamazlar.

02 DELEGE LİSTESİ

Kongre kararının alınmasının ardından yapılacak olan ilçe kongresi için delege listesinin hazırlanmasına geçilir.
ilçe teşkilatları parti tüzüğünde açıklanan hükümlere göre delege tespitlerini yaptıktan sonra örnek olarak hazırlanmış olan delege listesi formatına göre delege listesini oluştururlar. Kongrelerde oy kullanacak delegelerin partinin Yargıtay da kayıtlı üyesi olması gereklidir bu konuda sıkıntı yaşanmaması için kongre müracaatından en az bir hafta önceden delege olacak kişiler ve ilgili teşkilat kademesinde görev alacak kişilerin Excel formatında hazırlanmış olan üye kayıt listesi doldurularak parti genel merkezine e-posta ile gönderilerek üyelik işlemlerinin tamamlanması sağlanmalıdır.

03 İLÇE SEÇİM KURULU

  • Delege listesinin yazımı tamamlandıktan sonra kongrenin yapılacağı ilgili seçim kuruluna kongre tarihinden 15 gün önce müracaat edilir.

04 İLÇE KAYMAKAMLIĞINA

  • Kongre hakkında bilgilendirme dilekçesi ilgili emniyet amirliklerine kongre yapılmadan en az 7 gün önce veya seçim kuruluna müracaatla beraber aynı günde verilebilir.

 

05 01 İLÇE SEÇİM KURUL

  • Seçim kuruluna verilen delege listesi seçim kurulunca onaylandıktan sonra seçim kurulunca belirtilen tarihlerde askıya çıkarılır askıya çıkarılan liste’ye itiraz olup, olmadığına ilişkin her gün için ayrı bir tutanak düzenlenir liste askıdan indikten sora seçim kuruluna askı tutanakları ile birlikte teslim edilir.

05 02 İLÇE SEÇİM KURULU

  • Seçim kuruluna verilen delege listesi seçim kurulunca onaylandıktan sonra seçim kurulunca belirtilen tarihlerde askıya çıkarılır askıya çıkarılan liste’ye itiraz olup, olmadığına ilişkin her gün için ayrı bir tutanak düzenlenir liste askıdan indikten sora seçim kuruluna askı tutanakları ile birlikte teslim edilir.

05 03 İLÇE SEÇİM KURULU

  • Seçim kuruluna verilen delege listesi seçim kurulunca onaylandıktan sonra seçim kurulunca belirtilen tarihlerde askıya çıkarılır askıya çıkarılan liste’ye itiraz olup, olmadığına ilişkin her gün için ayrı bir tutanak düzenlenir liste askıdan indikten sora seçim kuruluna askı tutanakları ile birlikte teslim edilir.

06 KESİN HESAP LİSTESİ

  • Kongre sırasında okunacak olan faaliyet raporu: ABParti ………..İl/ilçe Teşkilatı …../…./202…..tarihli …’cı olağan/olağanüstü kongresi faaliyet raporudur diye başlık atıldıktan sonra alta tarafa ilgili ilçe teşkilatlarının yapmış oldukları faaliyetler yazılarak kongre sırasında  okunduktan sonra  ibraya sunulur.
  • Faaliyet raporunun okunup ibralaşmasının ardından sıra mali rapora gelir, mali rapor örnek formlara göre hazırlanıp okunduktan sonra ibraya sunulur.

12 OY PUSULASI İLÇE BAŞKANI

12 01 OY PUSULASI YÖNETİM

  • İlçe kongrelerinde oy pusulasında ilçe başkan adayı, yönetim asil-yedek ve üst kurul delegelerinin isimleri yazılıdır (ilçenin üst kurul delegeleri, il kongresinde oy kullanacak olan il delegelerdir.) partimiz tüzüğünde ilçe disiplin kurulu bulunmaz bu nedenle örnek olarak hazırlanmış olan pusuladan disiplin kısmı çıkarılmıştır.

      ilçe kongrelerinde oy pusulaları oy kullanacak delege sayısı ve yıpranma, yırtılma karalanma gibi vs. sebepler gözetilerek yeterli sayıda bastırılır.