bagisadaletbirlikpartisi

Adalet Birlik Partisine Bağış

Demokratik rejimin olmazsa olmazı olan Siyasi partilerin işlevlerini yerine getirebilmesi, Siyasi parti kuruluşlarının Siyasi Partiler Kanunu 61. maddesi ile belirlenen gelirlerine bağlıdır.

Siyasi partilerin en önemli gelir unsurlarından birisi de bağışlardır.

 

Bağış Nasıl Yapılır?

Siyasi Partiler Kanunu 66. maddesinde belirtilenler dışında kalan ve kanuna aykırı olmayan şekilde; gerçek ve tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde Siyasi Partiler Kanununda belirtilen limit dahilinde, partimiz Divan Kurulu tarafından alınan karara istinaden üst limiti 20.000 (YirmiBinTL) Türk Lirası bağışta bulunabilir.

Siyasi partiler; yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamaz.

Bu şartları göz önünde bulundurarak hesap numaramıza bağışta bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Mithatpaşa/Ankara Şubesi

Hesap Sahibi   : Adalet Birlik Partisi

Banka Adı      : Ziraat Bankası

Şube Kodu     :1262-Mithatpaşa/Ankara Şubesi

Hesap No        : 87937463-5001

IBAN No       : TR36 0001 0012 6287 9374 6350 01