ADALET BİRLİK PARTİSİ GENEL MERKEZİNİN
01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLERİ ARASI GELİR GİDER CETVELİ (TL)
   
ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN BORÇLAR ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN NAKİT VE ALACAKLAR
Satıcılara Borçlar Kasa
Ödenecek Vergiler Bankalar
Ödenecek Sosyal Güv. Kesint. Verilen Depozito ve Teminatlar
Personele Borçlar Verilen Avanslar
Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Alacaklar
Toplam Toplam
GİDERLER % GELİRLER %
01-Personel Giderleri ## 01-Üye Giriş Aidatı ##
02-Kira Giderleri ## 02-Üye Yıllık Aidatı ##
03-Haberleşme Giderleri ## 03-Milletvekili Aidatları ##
04-Basılı Kağıt Kırtas. ve Diğ. ## 04-Aday Adaylığı Özel Aidatları ##
05-Isıtma, Aydınlatma, Temizlik ## 05-Satış Gelirleri ##
06-Temsil ve Ağırlama Giderleri ## 06-Faaliyet Gelirleri ##
07-Teşkilata Yardımlar ## 07-Genel Merkez Yardımları ##
08-Sair Bağış ve Yardımlar ## 08-Parti Mal Varlığı Gelirleri ##
09-Seyahat Gid. ## 09-Devletçe Yapılan Yardımlar ##
10-Taşıma Vasıta Giderleri ## 10-Yayın Gelirleri ##
11-Basın Yayın ve Tanıtım Gid. ## 11-Sair Gelirler ##
12-Vergi, Noter, Sig. ve Mahk. ## 12-Bağış ve Yardımlar ##
13-Malzeme Giderleri ##
14-Seçim Giderleri ##
15-Sair Giderler ##
Bina Alım Gid.
Taşıt Alım Gid.
Demirbaş Alım Gid.
Hak Alım Gid.
Araştırma ve Gelişt.Gid.
Yemekhane Gid.
Güvenlik Hizmet Gid.
Bilgi İşlem Gid.
Diğer Çeşitli Gid.
Giderler Toplamı ## Gelirler Toplamı ##
31.12.2017 TARİHİNDEKİ NAKİT VE ALACAKLAR 31.12.2017 TARİHİNDEKİ BORÇLAR
Kasa Satıcılara Borçlar
Bankalar Ödenecek Vergiler
Verilen Depozito ve Teminatlar Ödenecek Sosyal Güv.Kes.
Verilen Avanslar Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Borçlar
Toplam Toplam
GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM