Adalet Birlik Partisi Genel Merkezi Merkez Karar Yönetim Kurulu, Partimizin Genel Başkanı  İrfan UZUN başkanlığında toplanmıştır. Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantıda;

Adalet Birlik Partisi Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere hazırlanmış ve Kesin Hesap, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kayıtlı bulunan İl ve İlçelerinin Kesin Hesapları ve Birleşik kesin hesapları bu hesapların doğruluğu verilen tablolar ve yapılan açıklamalar tarafımızdan incelenmiş olup, bilgi, belge ve kayıtlarımıza göre gerçek doğru ve tam bir beyan olarak üç nüsha tanzim edilmiştir. Bir nüshasının Anayasa Mahkemesine, Bir Nüshasının  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesine karar verilmiştir.