İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 85 - Genel Başkanın Seçimi ve Görev Süresi; Genel Başkan, büyük kongre tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamamış ise, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayla üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday Genel Başkan seçilmiş olur. Adaylık başvuruları, kongre divan başkanlığına yapılır Divan başkanlığı, adaylık başvurularını. Madde 78 – Büyük Kongre’de Adaylık ve Seçim Hazırlıkları; Tüzüğün 78. maddesine göre ilan edip kesinleştirir. Birden fazla aday olması halinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılır. Oy pusulalarının farklı renkte olmasına özen gösterilir. Kongre gündeminin “seçimler” maddesinde, önce Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine  geçilemez. Seçilen Genel Başkan, yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.