İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

  1. a) Genel Başkan yardımcılarının bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile aralarındaki çalışma düzen ve koordinasyon, Genel Başkantarafından yapılacak iş bölümü talimatında ve tüzüğün 79/son bendine göre çıkaracağı yönerge de gösterilir.