İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

MYK’nın görev ve yetkileridir.

 

Madde  90 - MYK’nın Genel Başkan Yardımcısı Üyeleri Arasında İş Bölümü; MYK’nın  MKYK  tarafından  seçilen  Genel Başkan yardımcıları arasında;