İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 87 - Genel Başkanlığın Boşalması; Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde MKYK on gün içinde toplanarak üyelerinden birini Genel Başkan vekili seçer ve yeni Genel Başkan’ı seçmek üzere büyük kongrenin olağanüstü toplanma tarih, yer ve zamanını kararlaştırır. Genel Başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü büyükkongre, boşalma tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde gerçekleştirilir.