İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 71 - Büyük Kongre Delegeleri; Büyük Kongre, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur. Seçilmiş           delegeler toplamı,TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz.