İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

 

a) Büyük Kongrenin Seçilmiş Delegeleri; Hangi ilin kaç adets eçilmiş delege ile büyük kongre de temsil olunacağı, aşağıda yazılı usul ve esaslara gore belirlenir: Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik, illerden seçilecek milletvekili sayısına göre illere tahsis Tahsisten sonra kalan delege sayısının, Partinin son millet vekili genel seçiminde almışolduğu toplam oya bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayının, Partinin ilde almış olduğu toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder. Büyük kongrenin yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış veya Partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, heril; seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile büyük kongrede temsil olunur. İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığı’nca hesaplanır ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonar il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.