İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

  1. o) Genel Başkan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Parti yönetim kurulunca planlanan eğitim ve sosyal faaliyetlerle ilgili faaliyetlerini gerçekleştirir. Eğitim planları hazırlar ve ilgili önerileri yönetim kuruluna sunar, Sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalar yaparak yönetim kuruluna öneriler sunar, Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar.