İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

b) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu)

Türkiye genelinde il teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar bütün teşkilatın kurulmasını ve modele uygun çalışmasını sağlar. İl ve ilçe kongrelerinin süresi içerisinde ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını takip eder. Teşkilatın eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programlamayı yapar. Köy, mahalle ve sandık bölgelerinde oluşturulacak yönetimlerin çalışmalarını kontrol eder. Teşkilatın haftalık ve aylık olarak yapması gereken toplantıların muntazam olarak yapılıp yapılmadığını dikkatle takip eder. Görev alanları ile ilgili konularda, partinin, Merkez, il ,ilçe ve belde teşkilatları ile partinin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kollarının faaliyetlerini koordine eder.