İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

b) Mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Parti merkez teşkilatının bütün mali işlerini, harcamalarını, gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına gore gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamakla yetkili, görevli ve sorumludur. Mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73 ve 74. madde gereklerine uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesi ile bilançolarını, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesabını hazırlayarak MKYK tarafından karara bağlanmak üzere MYK’ya Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi edilmesini takip eder ve gerçekleştirir. Mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı tarafından teklif edilen ve Genel Başkan tarafından atanan genel muhasip, mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısının haiz olduğu yetkileri ona niyabeten kullanır. Genel muhasip, Partinin muhasebe işlerine ait harcama evraklarını, mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı ile, onun yokluğunda MYK üyelerinden birisi ile birlikte imza eder.