İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 80 - Büyük Kongre Tutanakları; Seçim kurulunca ilan edilen seçim sonuçları ile kongreye ait bütün tutanak ve belgeler, divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa bağlanarak divan başkanı tarafından dizin listesi ekinde Parti Genel Başkanına tevdi olunur.