İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 78 – Büyük Kongre’de Adaylık ve Seçim Hazırlıkları;
  1. a) Büyük kongre delegesi olsun veya olmasın, Partiye kayıtlı her üye, Parti organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir.
  2. b) Genel Başkanlığa aday olabilmek için, büyük kongre üye tam sayısının enaz yüzde yirmisinin yazılı önerisi Bu öneri noter, divan başkanlığı veya divan başkanlığının görevlendireceği üyenin gözetiminde imzalanır. Aynı kişi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda aday olamaz ve aday gösterilemez. Böyle bir durumda, divan başkanı tarafından adaya tercih yapması gerektiği bildirilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiç bir adaylığı işleme konmaz.
  3. c) Büyük Kongrede; Genel Başkan seçimi hariç, diğer bütün seçimler aynı anda ve birlikte yapılır.
  4. d) Tüzüğün, aday ve organ seçimlerine ilişkin, Madde 55 – İlçe ve İl Kongrelerinde Yapılacak Seçimler ve Adaylık ; maddesinin, yukarıda yazılı olanlara aykırı olmayan hükümleri, Büyük Kongre seçimlerinde de aynen uygulanır.