İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

Madde 72 - Büyük Kongreyi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı; Büyük kongreyi olağan toplama yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, iki yıldan az, üç yıl dan fazla olmamak kaydıyla büyük kongreyi toplamak zorundadır.