İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

e) Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomiden Sorumlu)

Parti ve hükümet organları, özel ve kamu, sivil toplum ve mesleki kuruluşlar ile veri ve bilgi alışverişinde bulunarak ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminin makro ve mikro çerçevede performansını izler, Genel Başkana bilgi sunar ve ilgili birimleri ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirir. Parti programı ve seçim beyannamesi gibi dokümanların hazırlanmasına ve güncelleştirilmesine, Parti’nin ekonomi politikalarının ve yaklaşımlarının belirlenmesine katkıda bulunur.