İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

f) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalardan Sorumlu)

Parti üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi sosyal özelliklerin yüceltilmesini sağlar. Yardımlaşmayı temin eder. Ülke insanın sosyal yaşamını ilgilendiren sosyal politika, aile, sivil toplum, esnaf sanatkar, sağlık çalışma, sosyal güvenlik, eğitim, kültür, turizm ve çevre gibi alanlarda sosyal politikalar geliştirir. Etkinlikler düzenler. Sosyal politika alanındaki sivil toplum kuruluşları ile diyaloglar kurar, birlikte çalışmalar yapar. İnsan hakları konusunda faaliyetlerde bulunur.