İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

YEDİNCİ KISIM

MERKEZ TEŞKİLATI

A- BÜYÜK KONGRE

 

Madde 70 - Büyük Kongre, Görev ve Yetkileri; Büyük Kongre, Partinin en üst karar ve denetim organı olup bu sıfatla ;

  1. a) Parti Genel Başkanı’nı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu’nu nasıl ve yedek üyelerini ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyelerini gizli oylama ile seçmek,
  2. b) Partinin Tüzük ve programında değişiklik yapmak, gelir-gider ve kesin hesabını kabul veya reddetmek, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ile gelecek dönem bütçesini müzakere edip karara bağlamak, yönetimin ibrası konusunda karar vermek,
  3. c) Toplumu ve devleti ilgilendiren konularla, kamu faaliyetleri ve Parti politikaları hakkında genel nitelikte olmak kaydıyla temenni niteliğinde veya bağlayıcı kararlar almak,
  4. d) Partinin tüzel kişiliğinin feshine, başka Parti ile birleşmesine karar vermek, fesih kararı vermesi halinde Parti mallarının tasfiyesi ve intikal şekli ve yerini karara bağlamak,
  5. e) Kanun ve Tüzük’te verilen digger görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan konuları müzakere edip karara bağlamak, Büyük kongrenin yetki ve görevidir.