İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

ESKİ HALİ

Madde 73 - Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin İlanı; Büyük kongrenin gündemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak ikinci toplantının tarih, yer ve saati,en az 15 gün önce ulusal bir gazetede ilan edilir ve il başkanlıklarına yazı ile bildirilir. Ayrıca kongrenin tarih, yer ve saati; gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için, en az 7gün once yetkili mülki amirliğe bildirilir. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacakşekilde,büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle, Madde 50 - Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması ve İlanı; tüzüğün 50. Maddesin de belirtilen askı ve işlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur.

21 ARALIK 2020 Yılında yapılan Büyük kongrede aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

YENİ HALİ

Madde 73 - Büyük Kongre Gündemi ve Delege Listesinin İlanı; Büyük kongrenin gündemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak ikinci toplantının tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce ulusal bir gazetede, internet haber sitelerinde yada Partinin internet web sitesinde bu üç ilandan herhangi birinin yapılması yeterli olarak ilan edilir ve il başkanlıklarına yazı veya SMS, WHATSAAP gibi mecralar ile bildirilir. Ayrıca kongrenin tarih, yer ve saati; gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için, en az 7gün önce yetkili mülki amirliğe bildirilir. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle, Madde 50 - Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması ve İlanı; tüzüğün 50. Maddesin de belirtilen askı ve işlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur.