İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

  1. k) Genel Başkan Yardımcısı (Mali Ve İdari İşlerinden Sorumlu)

Kuruluş adına kesilen her türlü fatura, sabit kıymet ve gümrük ile ilgili evrakların ön kontrolünü yapar, muhasebeleştirilmesini sağlar. Muhasebede düzenlenen tüm tahsil, tediye ve mahsup fişlerinin ön kontrolünü yapar. Parti merkez teşkilatının bütün mali işlerini, harcamalarını, gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirir ve bu işlere nezaret eder. Mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlar.