İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

j) Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Haklarından Sorumlu)

İnsan hakları ve ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon,