İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

  1. m) Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinden Sorumlu)

Ülkede ve dünyada cereyan eden olayları ve muhtemel gelişmeleri değerlendirerek stratejiler geliştirilmesine yardım eder. Bu çerçevede partinin yakın ve orta vadeli hedeflerinin neler olabileceği konusunda görüş belirtir. Parti programında anılan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri yürütür. Üretilen bilgiler ışığında parti söyleminin ortaya çıkmasına yardım eder. Parti teşkilatının eğitim faaliyetlerini yürütür ve koordine eder. Kamu araştırmaları ve anketleri yapar. İmaj geliştirir.