İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

  1. n) Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve DışTemsilciliklerden Sorumlu)

Parti programında belirlenmiş olan dış politika konularını analiz eder, geliştirir ve güncelleştirir. Dış politikanın değişen koşulları ile paralel olarak kendi faaliyet alanı çerçevesinde, parti politikalarının yenilenmesine katkı sağlar. Yabancı ülke misyon şefleri ile ikili ilişkileri geliştirir. Parti adına yurt dışı resmi temaslarda bulunur ve bunlar sonucunda elde edilen raporlar istikametinde Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılıklarını bilgilendirir. Diğer ülkelerin partileri ile diyaloğa geçer, ikili ilişkiler kurar ve geliştirir. Türkiye’nin dış dünyada tanıtımını sağlayıcı ve olumlu intibaını geliştirici lobi faaliyetlerinde bulunur. Yurtiçi ve yurtdışı basın yoluyla kamuoyunun parti dış politikalarından haberdar edilmesini ve kamuoyu ile karşılıklı bilgi akışını sağlar.