İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

a) Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu)

Genel Başkandan sonra, partiyi siyasi ve hukuki olarak temsil eder. Partinin siyasi kimliğini kamu oyuna anlatır. Parti görüş ve politikalarını oluşturur, politik söylem geliştirir ve yayar. TBMM gündemini takip eder, partinin TBMM ilişkilerini yürütür. Diğer siyasi partilerle diyalog kurar, partinin hükümet ile ilişkilerini yürütür.