İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ KISIM

i) Genel Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu)

Kişi, kurum ve kuruluş ve sosyal gruplara yapılacak her türlü ziyaret ve görüşmeyi organize eder. Kişi ve kuruluşların sorunları ile ilgilenir, çözüm için Partinin katkısını sağlar. Siyasi ve sosyal olayları takip eder, desteklenmesi gereken faaliyetlere Partinin aktif katılımını sağlar. Dini, milli gün ve bayramlarda tebrik teatisinde bulunur. Cenaze ve düğün benzeri keder ve sevinç zamanlarında ilgililere ziyarette bulunur. Ülkemizde ve dünyada yıl içinde idrak edilecek özel gün ve haftalarla ilgili yapılacak erkinliklere Partinin katılımını sağlar.