MADDE 27 ESNAF VE SANATKARLAR

İktisadi ve sosyal bünyemizde, hizmet, üretim ve istikrar unsuru olarak esnaf ve sanatkârın önemli bir yeri vardır. Esnaf ve sanatkârlar emek ve sermayenin birleştiği, teşebbüs gücünün gelişmesi için tabiî şartların mevcut olduğu meslekler topluluğudur. İktisadi ve sosyal yapımızın temel unsurlarından saydığımız esnaf ve sanatkârların kredi ve pazarlama imkânlarının, sanayi ilişkilerinin iyileştirilmesi; eğitim, bilgi ve teknik yardım yönünden güçlendirilmeleri, küçük sanayi sitelerinin geliştirilmesi, meslekî dayanışmayı teşvik edici tedbirlerin alınması gerekmektedir.