MADDE 21 SU ÜRÜNLERİ

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı zorunluluğu haline getirilecek, mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları; Su Ürünleri, Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afet, Kazalar, Predatörler, Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar, Kafes ve Ağların parçalanması sonucu doğrudan uğradığı maddi zararların önlenmesi ve önlenemeyen durumlarda özel sigorta şirketleri ve acenteleri üzerinden tarsim alt yapısı kullanılarak sigortalanmaları sağlanacak ve sigorta primi devlet güvencesi ile ödenmesi sağlanacaktır. AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve su ürünlerinin geliştirilmesi için devlet teşviklerinin karşılıksız olarak verilmesi sağlanacaktır.