MADDE 23 ORMAN

Ormanlarımızda modern işletmecilik esasları uygulanması, orman ile orman köylüsü arasında iktisadî ilişkileri güçlendirecek tedbirlerin alınmasını sağlayarak, ormanların güvenliği ve temizliği konusunda AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve ormancılığın geliştirilmesi için devlet teşviklerinin karşılıksız olarak verilmesi sağlanacaktır.