MADDE 19 KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS) kayıtlı zorunluluğu haline getirilecek olan, koyun ve keçi ile koç ve tekeler, Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu doğrudan uğradığı maddi zararların önlenmesi ve önlenemeyen durumlarda özel sigorta şirketleri ve acenteleri üzerinden tarsim alt yapısı kullanılarak sigortalanmaları sağlanacak ve sigorta primi devlet güvencesi ile ödenmesi sağlanacaktır. AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için devlet teşviklerinin karşılıksız olarak verilmesi sağlanacaktır.