MADDE 20 KÜMES HAYVANLARI

Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS) kayıtlı zorunluluğu haline getirilecek olan, bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için; Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu doğrudan uğradığı maddi zararların önlenmesi ve önlenemeyen durumlarda özel sigorta şirketleri ve acenteleri üzerinden tarsim alt yapısı kullanılarak sigortalanmaları sağlanacak ve sigorta primi devlet güvencesi ile ödenmesi sağlanacaktır. AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve kümes hayvancılığın geliştirilmesi için devlet teşviklerinin karşılıksız olarak verilmesinin sağlanacaktır.