MADDE 22 ARICILIK

Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı zorunluluğu haline getirilecek, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt çarpması, Sel ve Su Baskını, Vahşi Hayvan Saldırısı, Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.) nedenler sonucu meydana gelen zararlar, sonucu doğrudan uğradığı maddi zararların önlenmesi ve önlenemeyen durumlarda özel sigorta şirketleri ve acenteleri üzerinden tarsim alt yapısı kullanılarak sigortalanmaları sağlanacak ve sigorta primi devlet güvencesi ile ödenmesi sağlanacaktır. AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve Arıcılık geliştirilmesi için devlet teşviklerinin karşılıksız olarak verilmesi sağlanacaktır.