MADDE 18 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK

Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne (HAYBİS'e) kayıtlı zorunluluğu haline getirilecek olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak büyükbaş hayvanlarda; Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu doğrudan uğradığı maddi zararların önlenmesi ve önlenemeyen durumlarda özel sigorta şirketleri ve acenteleri üzerinden tarsim alt yapısı kullanılarak sigortalanmaları sağlanacak ve sigorta primi devlet güvencesi ile ödenmesi sağlanacaktır. Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmeler desteklenecek. AR-GE çalışmalarına önem verilmesi ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için devlet teşviklerinin karşılıksız olarak verilmesi sağlanacaktır.