A – KADIN VE GENÇLİK KOLLARI
Madde 92 – Kadın ve Gençlik Kollarına Üye Olmak
Madde 92 – a) Kadın Koluna Üye Olmak
Madde 92 – b) Gençlik Koluna Üye Olmak
Madde 92 – c) Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğine Mahsus Defter
Madde 93 – Kadın ve Gençlik Kollarının Teşkilat Kademe Organları
Madde 93 – A) Kadın-Gençlik Kolu Belde Kademesi Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu Belde Kongresi
Madde 93 – 2) Kadın-Gençlik Kolu Belde Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu Belde Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik Kolu Belde Yürütme Kurulu
Madde 93 – B) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Kademesi Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Kongresi
Madde 93 – 2) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik Kolu İlçe Yürütme Kurulu
Madde 93 – C) Kadın-Gençlik Kolu İl Kademesi Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu İl Kongresi
Madde 93 – 2) Kadın-Gençlik Kolu İl Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu İl Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik Kolu İl Yürütme Kurulu
Madde 93 – D) Kadın-Gençlik Kolu Genel Merkez Teşkilat Organları
Madde 93 – 1) Kadın-Gençlik Kolu Büyük Kongresi
Madde 93 – 2) Genel Merkez Kadın-Gençlik Kolları Başkanı
Madde 93 – 3) Kadın-Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
Madde 93 – 4) Kadın-Gençlik kolu Merkez Yürütme Kurulu
Madde 94 – Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organlarının Oluşumu, Delegeler ve Kongrelerine İlişkin Ortak Hükümler
Madde 95 – Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkan ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri
Madde 96 – Kadın ve Gençlik Kollarına İşten El Çektirme