İÇİNDEKİLER

SEKİZİNCİ KISIM

  1. b) Gençlik Koluna Üye Olmak

Tüzüğün; ikinci kısmında yazılı şartlara göre Parti üyeliğini kazanmış ve 30 yaşından büyük olmayan her üye, ayrıca gençlik kolu üyeliğine mahsus deftere kaydedilmekle gençlik kolu üyeliğini kazanmış olur.