İÇİNDEKİLER

SEKİZİNCİ KISIM

a)Kadın Koluna Üye Olmak

Tüzüğün ikinci kısmında yazılı şartlara gore Parti üyeliğini kazanmış her kadın, kadın kolu üyeliğine mahsus deftere kaydı yapılmakla kadın kolu üyeliğini kazanmış olur.