İÇİNDEKİLER

SEKİZİNCİ KISIM

Madde 93 - Kadın ve Gençlik Kollarının Teşkilat Kademe Organları; Merkez ilçe teşkilat kademelerinin kuruluşu zorunlu olmamak üzere aşağıda yazılı idari taksimat yerlerinde, belirtilen isimler altında örgütlenip çalışmalar yapmak amacıyla Partinin kadın ve gençlik kolları oluşturulur.