İÇİNDEKİLER

SEKİZİNCİ KISIM

Madde 94 - Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Organlarının Oluşumu, Delegeler ve Kongrelerine İlişkin Ortak Hükümler;
  1. A) Kadın ve gençlik kolları kademe organları üyelerinin asıl ve yedek sayıları ile kongre delegeliklerinin seçilmiş ve tabii delege sayıları, Partide muadili teşkilat kademesi ve kongresinin aynısıdır. Ancak Partinin ilgili Genel Başkan yardımcısının olurunu almak kaydıyla, ilgili kolun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, kademe organı üye sayıları ile kongre delege sayılarını artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.
  2. B) Kadın ve gençlik kolları olağan kongre takvimi, iki yıldan önce ve üç yıldan sonar olmamak, Parti kongrelerinin yapılmasını engellemeyecek ve Parti büyük kongresinden önce tamamlanmış bir zamanda olmak üzere, Partinin teşkilattan sorumlu Genel Başkan yardımcısının oluruna göre, kolun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Kararlaştırılan kongre takvimine gore il kongre tarihleri kolun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca, ilçelerin kongre tarihleri, kolun il yönetim kurulunca, beldelerin kongre tarihleri ise kolun ilçe yönetim kurulunca kararlaştırılır.
  3. C) Kadın ve gençlik kolları delege seçimleri ve kongreleri, Partinin o yerde kurulu kademe yönetim kurulunun gözetim ve denetimi altında yapılır. Parti teşkilat kademe delege seçimleriyle ilgili seçim kuruluna atfolunan tüm onay ve yetkiler, Parti kademe yürütme kurulu tarafından kullanılır. Ancak seçim işlem ve sonuçlarıyla ilgili itirazlar, Partinin bir üst kademe yönetim kurulu başkanı tarafından iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
  4. D) Kadın ve gençlik kollarının genel merkez kongreleri ise, Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun olur verdiği tarihte ve onun gözetim ve denetimi altında yapılır. Merkez kongresiyle ilgili delege liste onayı, seçim işlem ve sonuçlarına dair itirazları incelemek ve sonuçlandırmak, Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılır ve kesin olarak karara bağlanır.
  5. E) Tüzüğün, Parti teşkilat kademe kongreleriyle ilgili kongre hazırlıkları, divan oluşumu, adaylık, adaylıkların kesinleşmesi, aday listeleri, oy pusulaları, oy şekli, oyların sayım ve dökümü, organ üyeleri arasında iş bölümü, boşalmaların doldurulması, organın düşmüş sayılması halini düzenleyen hükümleri, eş düzey kadın ve gençlik kolları organları hakkında da uygulanır.
  6. F) Kongrelerde kullanılacak oy pusula ve zarfları, seçim kurulu mührü yerine, gözetim ve denetimi yapan Parti kademe organının mührü ile mühürlenir.
  7. G) Kadın ve gençlik kolları, köy ve mahalle ölçeğinde Parti kademe teşkilatı ile birlikte gruplar oluşturarak Parti çalışması yapabilirler.