MADDE 37 SAĞLIK

Vatandaşlarımızın bedeni ve ruhi sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını temin etmek devletin asli görevleri arasındadır. Sağlık hizmetleri sosyal güvenliğin başlıca unsurlarından biridir. Sağlık hizmetleri vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve yurda dengeli bir şekilde yayılı olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınması zorunludur. Toplum sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadele edilmesi, gıda maddelerinde kalite kontrolüne ve çevre şartlarının iyileştirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Hastane ve sağlık ocaklarının sayısı arttırılmalı, modern alet, makina ve araçlar ile teçhiz edilmeleri sağlanmalı, ilâç sanayinin geliştirilmesi için gerekti tedbirler alınmalıdır. Devletin yapacağı hizmet ve faaliyetlere ilâveten, özel sağlık müesseslerinin kurulmasını teşvik için tedbirler alınmasını faydalı görürüz.