MADDE 35 KONUT

Ailede huzur ve mutluluğun ilk şartı sıcak bir yuvadır. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun evinde huzuru olmayan bir insanın işinde verimli ve başarılı olması mümkün değildir. Refahın yaygınlaşması, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin temininde de konutun önemi büyüktür. Düzenli ve ekonomik şehirleşmenin rasyonel araçlarından biri toplu konuttur. İktisadi sistemin her çeşit İmkân ve kaynaklan konut yapımı için seferber edilmelidir.