MADDE 36 KÜLTÜR VE SANAT

Kültür ve sanat milletlerin gelişmesinde başta gelen bir değerler manzumesidir. Kültür ve sanat milli değerlerin korunmasında ve gelişmesinde olduğu kadar, milletlerarası ilişkilerde yakınlaşma ve dayanışmanın temel unsurudur. Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü edebiyat, musiki, resim, folklor, sinema ve tiyatronun geliştirilmesi kültür ve sanat anlayışımızın ana hedefidir. Eski yapı ve eserlerin korunmasını, yaşatılmasını tarihi ve kültürel mirasımıza saygının tabii bir ifadesi olarak görürüz. Kütüphanelerin zenginleştirilmesi, modern imkan ve araçlarla teçhiz edilmesi, yurt sathına yayılması, okuma şevk ve alışkanlığının teşvik edilmesi zorunludur. Türkçemizin yapısını ve güzelliğini zedeleyecek gayretlere izin verilmemeli, ana dilimizin tabii seyir içerisinde gelişmesi sağlanmalıdır.