MADDE 7 PLANLAMA

Sosyal ve iktisadi gelişmenin ahenkli, süratli, verimli olması, kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için plânlamayı önemli görürüz. Kaynak ve tasarrufların arttırılması ve en iyi şekilde kullanılması, sosyal ve iktisadi gelişmenin hızlandırılması, fakirliğin sona erdirilmesi, işsizliğin bitirilmesi, farklılıkların adil ve pratik ölçüler içinde giderilmesi, refahın ahenkli ve dengeli olarak kitlelerle yayılması plânlamada ana hedefimizdir. Partimiz, katı ve dogmatik merkezi planlamanın tamamıyla dışında, demokratik, kuruluşların ve fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini kullanmalarına ve geliştirilmelerine imkân veren, birlikteliğin ön planda olduğu, düzenleyici, yönlendirici ve denge kurucu bir plânlama anlayışına sahiptir.