MADDE 3 GAYE

ADALET BİRLİK PARTİSİ: Millî hakimiyeti ve milletin üstünlüğünü, millî birlik ve bütünlüğü her şeyin üzerinde kabul eden, Millet iradesinin tecellisinin ve millet hakimiyetinin tesisinin ancak halkın serbest oyunun esas olduğu hür demokratik düzen içerisinde mümkün olabileceğine inanan, İnsan temel hak ve hürriyetlerini vazgeçilmez kabul eden, «Adalet mülkün temelidir» anlayışına sahip, Milliyetçiliği, millî ve manevi değerlere bağlılığı hayat felsefesinde kabul eden, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün ilke ve inkılapları istikametinde muasır medeniyet seviyesine erişmeyi hedef alan, Asıl olan fertlerin ve toplumun mutluluğudur, görüşü içerisinde sosyal adalete ve fırsat eşitliğine İnanmış, İktisadi kalkınmanın hızlandırılmasını, Eğitimin, işsizliğin ve fakirliğin kaldırılmasını, gelir dağılımı farklılıklarının azaltılarak refahını yaygınlaştırılmasını öngören, İktisadi gelişmede fertlerin teşebbüs gücünü esas kabul eden, Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine bağlı, milli ve ahlâki değerlerimizi benimsemiş, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görü besleyen medeni bir insan olarak yetişmelerini millî eğitimin esası sayan, Demokratik siyasî mücadelede tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlerine hürmet olarak gören; hür, bağımsız, gelişmiş, itibarlı, büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı gaye edinmiş bir siyasî partidir. Bu programda belirtilen esasların ışığında öngörülen hususların gerçekleşmesi maksadıyla her çeşit sosyal, iktisadi, idarî, hukuki, politik ve diğer tedbirlerin alınması ve uygulanması için çalışmayı ve mücadele etmeyi aziz milletimize karşı vazgeçilmez görevimiz sayar, siyasî parti oluşumuzun var olma sebebi görürüz.