Tüm kategoriler için eser seçimi
  • Eser seçimi serbesttir. Katılımcılar yarışmaya istedikleri eser ile katılabilirler.
  • Repertuvar, yarışmacının teknik ve müzikal donanımlarını serileyecek nitelikte olmalıdır.
  • Eser gerektiğinde kısaltılmış olarak icra edilir veya yarım kalabilir.
  • Yüklenen video bir veya birden fazla eserden oluşabilir.
  • Nota kullanımı serbesttir.
  • Video uzunluğu 4 dakikadan fazla olmamalıdır.