İÇİNDEKİLER

ALTINCI KISIM

Madde 65 - Kurul Üyesinin İstifa Etmiş Sayılma Hali; Olağan toplantılar ile gün ve zamanı bildirilmiş olağanüstü toplantılara bir yıl içinde peşpeşe 5 veya bir yıl içinde 9 kez özürsüz olarak katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Ancak bu madde hükmü, üst kademece belirlenmiş kongre takvimi süresince uygulanmaz.