İÇİNDEKİLER

ALTINCI KISIM

Madde 63 - Kademelerde Partinin Temsili; Belde, ilçe ve il başkanları, görevli oldukları kademelerde Parti teşkilatını temsil ederler.Temsil ettikleri teşkilatın hesap işlerine ait belgeleri,yürütme kurulunun muhasip üyesi ile birlikte imza ederler.

Başkanın yokluğunda teşkilat, protokol sırasındaki başkan yardımcısı tarafından temsil olunur.