İÇİNDEKİLER

BEŞİNCİ KISIM

Madde 58 - Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa Bildirilmesi; İlçe başkanları, kongre divan başkanı tarafından kendisine tevdi olunacak ilçe kongresi tutanak örnekleri ile kongrede yapılan seçim sonuçlarını gösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz edilmiş ise sonuçlandıktan hemen sonra Teşkilat Başkanlığı’na gönderilmek üzere il başkanlığına verir. İl başkanlığıda il kongresiyle ilgili aynı bildirimi yapar. İl ve ilçe başkanları ayrıca Madde 167 - Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi; Tüzüğün 167. Maddesinde belirtilen ana kademe ve alt kuruluş organları ile ilgili resmi bildirimleri mülki makamlara en geç 15 gün içinde yaparlar. Beldelerde tüm bildirimler, beldenin bağlı olduğu İlçe Başkanlığınca yapılır.